Kim jest mechanik?

Mechanicy to profesjonaliści przeszkoleni do wykonywania napraw i regularnej konserwacji pojazdów silnikowych. Częścią ich pracy jest zrozumienie, jak działają silniki spalinowe i wysokoprężne, a także ich komponenty, a także jak je rozmontować i ponownie złożyć w celu rozwiązania wszelkich problemów. Bycie mechanikiem wiąże się z dużą ilością pracy praktycznej, mają bezpośrednie podejście do rozwiązywania problemów i nie boją się przy tym brudzić sobie rąk.


Wraz z postępem technologii transportowej i motoryzacyjnej mechanicy musieli nadążać, poznając najnowsze trendy i technologie stosowane w projektowaniu pojazdów. Niektórzy mechanicy specjalizują się w określonych typach pojazdów, w tym samochodach, autobusach lub ciężarówkach. Inni mogą jednak zdecydować się na specjalizację w określonych markach i producentach pojazdów, ponieważ mogą mieć bardziej skomplikowane silniki i układy.

Mechanicy są powszechnie zatrudniani przez warsztaty samochodowe i warsztaty samochodowe. Mogą również pracować u dealerów samochodowych, agencjach wynajmu pojazdów lub firmach transportowych zapewniających regularne przeglądy i naprawy konserwacyjne lub pracować na własny rachunek we własnych garażach.


Podstawowe obowiązki

Oto niewyczerpująca lista typowych zadań, które muszą wykonać mechanicy.

 1. Wykonywanie regularnej konserwacji i kontroli stanu:
 • Sprawdzanie poziomów ważnych płynów (np. Oleju silnikowego, płynu chłodzącego i płynu hamulcowego) i uzupełnianie ich w razie potrzeby;
 • inspekcja i wymiana filtrów w razie potrzeby;
 • czyszczenie i smarowanie elementów silnika; i
 • sprawdzenie akumulatora i instalacji elektrycznej pojazdu.

2. Sprawdzanie, diagnozowanie i naprawa nieprawidłowo działających części pojazdu:

 • Przeprowadzenie dokładnej i pełnej diagnozy stanu pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu i oprogramowania;
 • kontrola i kalibracja hamulców;
 • sprawdzenie ciśnienia powietrza w kołach oraz ich stanu;
 • wyrównanie kół;
 • szukanie luźnych śrub i wkrętów i ich dokręcanie; i
 • demontaż elementów silnika w celu wyszukania wadliwych części.

3. Wykonywanie napraw ogólnych i szczegółowych oraz wymiana wadliwych części:

 • Usuwanie niesprawnych części po przeprowadzeniu diagnozy i przy użyciu specjalistycznych narzędzi (np. Kluczy, śrubokrętów, szczypiec, podnośników hydraulicznych);
 • przestrzeganie szczegółowych instrukcji dla różnych typów silników i pojazdów;
 • demontaż części silnika w celu naprawy drobnych usterek;
 • wymiana i ponowne złożenie części, gdy naprawa była możliwa;
 • żądanie wymiany i części zapasowych, gdy naprawa nie jest możliwa;
 • składanie i montowanie nowych elementów; i
 • testowanie prawidłowego funkcjonowania nowych egzemplarzy

4. Dokumentowanie i raportowanie wszystkich napraw pojazdu do pracodawcy lub klienta:

 • Stworzenie budżetu przewidywanych wydatków na naprawy;
 • śledzenie wszystkich części i części, które zostały zmienione, naprawione i wymienione;
 • prowadzenie rejestru wszystkich zamówionych i zakupionych elementów; i
 • dostarczenie klientom rachunku wyjaśniającego wszystkie dokonane zakupy i naprawy.

5. Przestrzeganie środków bezpieczeństwa i protokołów podczas wykonywania napraw:

 • Używanie niezbędnych narzędzi i gadżetów ochronnych (np. Okularów ochronnych, rękawic i kombinezonów) w celu uniknięcia wypadków; i
 • przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa podczas obsługi ciężkich lub niebezpiecznych maszyn i narzędzi (np. podnośników hydraulicznych, elektronarzędzi i spawaczy).

6. Utrzymywanie zapasów często używanych części i narzędzi.

7. Wykonywanie wszystkich niezbędnych czynności administracyjnych:

 • Śledzenie wszystkich transakcji, zakupów i świadczonych usług;
 • płacenie podatków i przedkładanie dokumentacji finansowej odpowiedniej agencji rządowej;
 • zarządzanie operacjami płacowymi, w tym prowizjami za sprzedaż i usługi dla pracowników, gdy jest to konieczne.

Codzienne zadania

 • Wykonywanie rutynowych kontroli i obsługi pojazdów.
 • Badanie i diagnozowanie niesprawnych pojazdów.
 • Identyfikowanie problemów i znajdowanie sposobów ich rozwiązywania.
 • Demontaż i badanie elementów silnika.
 • Żądanie wymiany i ich montaż.
 • Dostarczenie klientom raportu wyjaśniającego wszystkie wykonane naprawy.
 • Testowanie naprawionych pojazdów.
COMGRAF